Đò


Đò ai chở khách sang sông
Đò Tôi chở chữ ngược dòng lên non
Đò này mang tấm lòng son
Chở người, chở chữ lại giòn đáng yêu
Bao năm những tháng sớm chiều
Đò thày chở chữ mang nhiều tài năng
Thày như trăng sáng đêm rằm
Trò như mặt nước trắng trong dưới hồ
Trăng soi bóng nước nên thơ
Cảnh nào đẹp nhất: thày mơ trò tài.
Category: 1 nhận xét

1 nhận xét:

Đăng nhận xét