Ấm ấm ấm...

Thương ai vất vả dãi dầu
Ăn no cơm tấm, ấm lâu rơm nhà
Lớn khôn ấm của mẹ cha
Măng non ấm bụi tre già đấy thôi
Trái Đất ấm nắng Mặt Trời
Đói lòng rét mướt ấm người sẻ chia./.
Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét