Từ trong rác rưởi

Ta đi thu dọn môi trường
Làm đẹp thành phố sạch đường cho dân
Rác về nhà máy nghiền phân
Lú vui vẫy gọi chờ lân đón đòng
Tưởng rằng rác rưởi hư không
Từ trong rác rưởi lại hồng tương lai


Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét