Mất còn

Cái mất thì đã mất rồi
Cái còn đọng lại trong tôi vẫn còn
Trái Đất vẫn có đường mòn
Bầu trời vẫn có Trăng tròn khoảng riêng
Mất còn còn ở trong tim
Cái mà đã mất cố tìm làm chi
 Tình đời như thể xuân đi
Đã đi đi mãi có khi nào về

Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét