Chợ quê

Trời vừa tang tảng Rạng đông
Bước cao, bước thấp nhìn không rõ người
Râm ran những tiếng nói cười
Ắp đầy những tiếng chào mời bán rong
Chợ quê gió nội hương đồng
Cau trầu sắp sẵn đón dâu gái làng
Chợ quê Rổ, Rá, Thúng, Quang
Những Khoai cùng Sắn bạc vàng gì đâu
Bao nhiêu vất vả dãi dầu
Bán đi đổi lấy cho nhau nụ cười
Chợ quê mua bán vậy thôi
Mà sao vương vấn một thời buồn vui
Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét