Nón nghiêng

Nón nghiêng, nghiêng nước về đồng
Nón nghiêng, nghiêng cả gầu sóng gầu giai
Nón nghiêng cho tóc em dài
Nón nghiêng cho má của ai ửng hồng
Nón nghiêng xuân, hạ, thu, đông
Nón nghiêng cau nhớ trầu không thắm tình
Nón nghiêng, nghiêng cả mái đình
Nón nghiêng, nghiêng thế cho mình thêm yêu
Nón nghiêng chớ để xế chiều
Yêu nhau ta bắc cầu Kiều mà sang
Đời đẹp chỉ một ngày vàng
Nhớ lần nghiêng nón thiếp chàng nên duyên./.
Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét