Vô đề

Cái đã mất thì mất rồi
Cái còn đọng lại trong tôi có còn?
Mất còn dẫu có vàng son
Mai về với đất mất còn hư không!


Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét