Tình thơ

Người ngồi nhặt chỉ se tơ
Tôi ngồi nhặt chữ vẩn vơ cả ngày
Thẫn thờ lục bát ngất ngây
Dần sàng chữ nghĩa nhét đầy bụng thơ
Mớm con lục bát từ xưa
Qua rồi giấc mộng đến giờ vẫn say
Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét