Thêm - bớt


Bớt đi một chút ồn ào
Cho chùa tĩnh mịch đi vào tụng kinh
Thêm vào một chút văn minh
Làm tăng văn hóa uy linh của chùa
Bớt đi một chút ganh đua
Làm tăng đoàn kết cho vừa lòng nhau
Ở đời có trước có sau
Tu nhân tích đức bảo nhau cùng làm
Bớt đi một chút lòng ham
Đưa vào công đức ta làm thiện nhân
Tâm nhen một đốm lửa Sân
Thiêu rừng công đức muôn phần đổ đi
Nhắn già Phật tử từ bi
Tu tâm tích đức nguyện quy con trời
Vui buồn thêm bớt thế thôi
Mong già dạy bảo lẽ đời Đức - Tâm./.
Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét