Trái tim người thầy

Giấy trắng, phấn trắng như vôi
Lòng thầy trong trắng, tuyệt vời dễ thương
Bảng đen treo ở trên tường
Mực đen thầy vẽ ra đường Cosin
Hai màu đen trắng dễ nhìn
Trên màu hồng đỏ trái tim người thầy
Thầy trò tay nắm chặt tay
Dẫu đen mực bảng, lòng thầy không đen.

Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét