Chợ chiều

Ngày xuân em đến chợ viềng
Cầu may, cầu lộc, cầu duyên cho mình
Hai ta đi đến chợ tình
Khâu vai còn đó bóng hình xa xưa
Xa anh đếm nắng đếm mưa
Chợ chiều thúng mẹt bán mua vơi dần
Chợ chiều nhộn nhạo bước chân
Bước chân người ấy vẫn dần khuất xa
Chiều tà ráng tím phôi pha
Trường Sơn đồi núi cách xa vời vời
Rừng xanh phủ kín đường rồi
Tìm đâu lối cũ của thời đạn bom
Mắt buồn chao chát hoàng hôn
Mây tìm về dãy Trường Sơn gối đầu
Bâng khuâng góc chợ hồi lâu
Hình như ai đó gọi nhau cuối chiều./.

Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét