Lộc đời

Mẹ đi cắt lúa trên nương
Con đi học chữ ở tường lớp chuyên
Giấy khen con tặng mẹ hiền
Gạo thơm cơm mới mẹ liền dâng cha
Ghi công nghĩa nước tình nhà
Mẹ con cùng bái chắc cha mỉm cười
Giặc tan cha vội về trời
Cha là Thánh Gióng cả đời của con 
Nén nhang ngậm khói cuộn tròn
Khói thơm biếu bố cho con lộc trời./.
Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét