Mùa thu ơi

Mùa thu ơi! Với cờ bay
Sao vàng tung cánh trong ngày tuyên ngôn
Búa liềm không sợ súng bom
Liên minh đoàn kết vẫn còn hô vang
Ba Đình đẹp nắng thu vàng
Ung dung Bác đọc muôn vàn dân nghe


Mùa thu ơi! Mùa thu đã qua hè
Việt Nam sánh với bạn bè năm châu
Việt Nam lừng lẫy Địa cầu
Tuyên ngôn độc lập từng câu rõ ràng
Toàn dân như sóng hô vang
Việt Nam rực sáng tên vàng
                          Hồ - Chí - Minh
Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét